Tuleje – folk, jakiego w Gusstaff Rec. jeszcze nie było

przez | 27 października, 2022
Gusstaff i muzyka ludowa? A dlaczego nie, szczególnie, gdy w takim wykonaniu. Z jednej strony pięknie minimalistycznym (kontrabas, perkusja, głos) a z drugiej radykalnym w brzmieniu. Tuleje to jednak nie jest zespół stricte ludowy ani tym bardziej folklorystyczny, to muzyka korzeni miejsca, w którym żyją, w ich bardzo autorskiej, współczesnej wersji. Niedługo na koncertach – wypatrujcie ich koniecznie!
Zespół Tuleje współtworzą Gosia Zagajewska, Ksawery Wójciński oraz Wojtek Kurek. Ich autorskie opracowanie muzyki ludowej ze wschodniej Wielkopolski przesiąknięte jest głębokim szacunkiem dla oryginalnego materiału, a jednocześnie daje wyraz ich subiektywnemu spojrzeniu na tradycję. Spojrzeniu odważnemu, pełnemu odniesień do jazzu, bluesa, muzyki dawnej, jak i swobodnej improwizacji. Repertuar powstał w oparciu o melodie ludowe z okolic Konina – z miejscowości Babiak, Kramsk i Osiek Wielki. Teksty napisane zostały przez wokalistkę i poetkę, Gosię Zagajewską. Są one silnie inspirowane archaicznymi pieśniami, zarówno ich warstwą dźwiękową jak i słowną.
Artyści w unikatowy sposób łączą tradycję z nowoczesnością, pozwalając poezji współczesnej wybrzmieć z nieopisaną siłą, dzięki melodiom zachowanym na archiwalnych nagraniach. Czerpią ze zbioru zatytułowanego „Folklor muzyczny z okolic Konina”, którego inicjatorem i realizatorem jest Krzysztof Pydyński, muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie. Publikacje te zawierają bogaty materiał muzyczny pochodzący z terenów dotychczas pomijanych przez badaczy.
Twórcy wywodzący się przede wszystkim ze świata improwizacji i jazzu proponują nową, nieoczywistą i bezkompromisową reinterpretację muzyki tradycyjnej, nastrojem i brzmieniem luźno nawiązując do takich twórców jak Tom Waits czy Nick Cave. Aranżacje w dużej mierze oparte są na rytmie, transowości, zapętleniu, ale także na improwizacji, z której w znacznym stopniu wywodzi się tradycja wiejskiego muzykowania. W swej surowości te nowo powstałe kompozycje nawiązują bardzo mocno do muzyki ludowej, oddają jej swoisty hołd i wyrażają ogromny szacunek wobec źródła, z którego czerpią.

Płyta „Ciche miejsca” ukazuje się na CD (w pięknym grubym ekopaku z książeczką) oraz na przezroczystym limitowanym 180-gramowym winylu lathe-cut (później także wersja (un)limited na czarnym krążku) w dniu 18.11.2022.
Preorder startuje 02.11.2022 o 10:17 na sklep.gusstaff.com.

eng:
===========
Gusstaff and folklore music? And why not, especially when so performed. On the one hand, it is beautiful minimalist (double bass, drums, voice) and on the other, it is radical in sound. Tuleje, however, is not a strictly folk band, let alone a folklore one, it is the music of the roots of the place where they live, in their very original, contemporary, sometimes wild version.
The band Tuleje consists of Gosia Zagajewska (vocal), Ksawery Wójciński (double bass) and Wojtek Kurek (drums). Their interpretation of folk music from eastern Wielkopolska (Greater Poland) is permeated with deep respect for the original material and at the same time expresses their subjective view of tradition. It is a bold view, full of references to jazz, blues, early music and free improvisation. The repertoire is based on folk melodies from the villages around Konin. The lyrics were written by the vocalist, Gosia Zagajewska, who is also a poet. They are strongly inspired by archaic songs, both in terms of their sound and original texts.
The artists mix tradition with modernity in a unique way, allowing contemporary poetry to resonate with indescribable force thanks to the melodies preserved on archive recordings. They derive from the collection entitled „Musical folklore from the vicinity of Konin”, initiated and produced by Krzysztof Pydyński, musicologist and a director of Music School in Konin. These publications contain rich musical material from areas so far overlooked by researchers.
The musicians coming primarily from the world of improvisation and jazz propose a new, non-obvious and uncompromising reinterpretation of traditional music, with the mood and sound loosely referring to such artists like Tom Waits or Nick Cave. The arrangements are largely based on rhythm, trance, looping, but also on improvisation from which the tradition of rural music derives. In their austerity, these newly created compositions refer very strongly to folk music, they pay tribute to it and express great respect for the source from which they draw.

The record „Ciche miejsca” will be released as CD and limited, clear lathe-cut vinyl on 18.11.2022. Preorder starts on 02.11.2022 at 10:17 AM (CET) on https://sklep.gusstaff.com/lang/en